suomeksi | in english

etusivu | oppiminen | yritys | uutiset

Tibidiscis-palvelu

Tibidiscis-palvelussa voit opiskella kieliä itse valitsemasi ja lisäämäsi tekstiaineiston avulla. Palvelu generoi automaattisesti aukkotehtäviä annetusta tekstistä, antaa välittömän palautteen ja tallettaa oppimistulokset edistymisen seuraamista varten. Tällä hetkellä voit opiskella englantia, ranskaa, saksaa, espanjaa, italiaa, ruotsia ja suomea. Kielten valikoima laajenee jatkossa.

Siirry Tibidiscis-palveluun

Tibidiscis-palvelussa oppija voi helposti räätälöidä opiskelunsa omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti, esimerkiksi tukemaan työtä ja harrastuksia. Tällöin oppiminen on hauskempaa ja motivoivampaa, jolloin oppija käyttää enemmän aikaa oppimiseen. Lisäksi tällöin oppiminen kohdistuu niihin ilmaisuihin, joita oppija tarvitsee ja joita hän voi heti hyödyntää.

Oppija säästää aikaa, koska hän voi yhdistää lukemisen ja kielen opiskelun. Jos hän esimerkiksi seuraa ulkomaalaisia sanomalehtiä, voi hän ladata palveluun artikkeleita, joita muutenkin lukisi, ja lukea niitä palvelun tuottamina tehtävinä.

Opittavat asiat opitaan luonnollisessa ympäristössä, ei siis opita vain yksittäisiä sanoja. Lisäksi palveluun on helppo lisätä materiaalia, joka muuntelee kielenkäyttötilannetta monella tavalla. Esimerkiksi oppija voisi lisätä saamiaan sähköpostiviestejä, joissa kieltä äidinkielenään puhuva sopii tapaamisesta.

Palvelu kannustaa kielenoppijaa pitkäjänteiseen työskentelyyn. Säännöllinen opiskelu on helppoa, vaikka aikaa päivittäin olisi vain vähän. Oppimisen tuloksia voi seurata useilla visuaalisilla tavoilla.